Audzināšanas darbs /  14 February 2018 /  104 views
Satiksmes drošības konkurss 6.-8. Klašu skolēniem. Konkursa darbs “Redzi – paredzi”. Filmu vejdoja skolotāja Ināra Pakalne un 8.a klases skolēni.

Related Videos