Audzināšanas darbs /  13 December 2018 /  53 views
Audzināšanā 6. lasē . Veidoja 6.b klases skolēni un klases audzinātaja T. Baranovska.

Related Videos