Audzināšanas darbs /  42 views
Filmu veidoja 7.b klases skolēni Viktorija Bogdanova, Tatjana Dorožko, Liliāna Fuņikova, Diāna Gabrena, Viktorija Avdejenko, Romāns Streļčuks un skolotājas Ināra Pakalne un Nataļja Kožanova.

Related Videos