Audzināšanas darbs /  20 May 2019 /  122 views

Mīklas uzdod 3.a klases skolēni.

Autori: 3.a klases skolēni, Marks Kļeščs, Jūlija Danu.

Paldies skolotājiem Ingrīdai Vilmanei un Inesei Lutokai.

Related Videos