Audzināšanas darbs /  22 January 2020 /  656 views

Konkursa “Gribu būt mobils” darbs “Ir labi būt labam!”

Filmu veidoja 8.b un 4.c klases skolēni, I.Pakalne, J.Danu un T.Baranovska.

Related Videos